น้ำยาพอด POD Salt Nic

น้ำยาพอด POD Salt Nic สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าพอด