All blog

Latest Update 19/08/2022

สวัสดีครับสมาชิกที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการสูบหรือสไตล์การสูบ และตัวย่อของผลิตภัณฑ์ที่มันมีคำว่า DL DTL MTL ที่ทุกคนเคยเห็น บางคนก็รู้แล้ว และหลายคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรผู้ผลิ...

บุหรี่ จัดเป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีคนที่ต้องเสียชีวิตเพราะบุหรี่เป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยสารเสพติดที่อยู่ในบุหรี่นั้น คือสารทาร์ (TAR) ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้...

ผู้คนส่วนใหญ่ ล้วนใช้บุหรี่เป็นเครื่องช่วยในการกำจัดความเครียดของตัวเอง โดยเฉพาะเหล่าหมู่ผู้ชาย ซึ่งบุหรี่นั้นมีสารที่เป็นส่วนในการกล่อมประสาททำให้เกิดอาการผ่อนคลายทางอารม แต่รู้หรือไม่ว่าภายใต้ การช่...

บุหรี่ไฟฟ้าจะใช้งานได้ จะต้องมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญ และน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้านี้ก็มีให้เลือกหลากหลายกลิ่น รส และความรู้สึก แม้แต่เป็นคนที่ยังไม่เคยลองบุหรี่มาก่อนเลย ก็สามารถดูดบุหรี่ไฟฟ้าได้เช่...

ประวัติที่มาของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า (Electronic cigarette) หรือ บุหรี่ไอน้ำ (vapor cigarette)คือผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งทำขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีประจุแบตเตอรี มีตัวอะตอมใส่ขดลวดและสำลีเพื่...

ในปัจจุบันมีบุหรี่ไฟฟ้าออกมาหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทย คนจะคุ้นเคยกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบปากกาและแบบกล่อง อย่างไงก็ตามยังมีบุหรี่ไฟฟ้าแบบแมคคานิคหรือที่เรียกกันว่ายิงสดนั้นเอง แต่ก็ยังมีอีกหลายคน...